Правен анализ

При необходимост подготвяме правен due diligence – клиентът се запознава с всички основни елементи  и рискове на  предстояща сделка или начинание. Представя му се подробно описание на изискванията за корпоративно управление, административна регулация, данъчно облагане, правен статут и др.