Недвижими имоти

Консултираме редица инвеститори от Испания, Великобритания, Ирландия, САЩ относно инвестиционните им проекти в България. Нашите адвокати подпомагат клиентите в значителен брой търговски, жилищни и многофункционални проекти в големите градове в страната, планинските курорти и Черноморието.

Нашият опит в този сектор включва проверка на статута на недвижимите имоти, структуриране на сделките, финансови опции, ипотеки и залози, строителни въпроси, договори за наем и др.

Нашият експертен екип умее да консултира клиентите и по най-сложните сделки с недвижими имоти, стремейки се да им осигури правна сигурност. В допълнение, ние анализираме предимствата и недостатъците на всяка потенциална инвестиция, като отделяме специално внимание на статута на имота и на различните форми на финансиране на покупко-продажбите.
Опитът ни в тази област включва както работа с индивидуални, така и с международни инвеститори, всякакъв вид малки и средни предприятия, както и мултинационални компании.

Нашите услуги включват:

  • Проверка на правния статут на имоти, съдействие относно промени в статута на имотите;
  • Прехвърляне право на собственост – покупко – продажба; дарение; апорт и др;
  • Учредяване на право на строеж;
  • Договори за наем на недвижими имоти;
  • Ипотеки;
  • Инвестиции в недвижими имоти;
  • Финансиране в областта на недвижимите имоти;
  • Правно съдействие във връзка с устройство на територията- одобряване на инвестиционни проекти, получаване на разрешения за строеж, обжалване на индивидуални административни актове, свързани със строителството;