Услуги за физически лица. Право на пребиваване.

Нашият екип винаги се стреми към ясни, точни и ориентирани към резултатите съвети на широк кръг от клиенти от България, Испания, Великобритания, Ирландия, САЩ, Чили, Израел, Словашка република и Русия. Обикновено това са чуждестранни предприемачи, които търсят съвет относно управление на личните финанси, данъчното планиране, преместване на бизнеса и лично установяване в България, относно въпросите на семейното право и трудовата заетост. Практическите съвети, умението за преговори и запазване на поверителността гарантират доверието и удовлетвореността на клиентите.
Опитът ни в предоставянето на услуги на частни клиенти и техните бизнеси включва:
Получаване на местожителство и гражданство на основата на инвестиции, корпоративна релокация и преместване;
Сделки с жилищни имоти и корпоративни недвижими имоти, структуриране на управление на лични и бизнес активи, строителни проекти;
Данъчно облагане и планиране на частни клиенти;
Адвокатите ни имат значителен опит в консултирането на чуждестранни граждани, които желаят да пребивават в България или да придобият българско гражданство. Съдействието, което можем да окажем, включва:

• Получаване на визи;
• Продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в РБ;
• Пребиваване на граждани на ЕС в РБългария;
• Българско гражданство по натурализация или чрез инвестиции;