Семейно и наследствено право

Семейните отношения са област, в която трябва да се работи много внимателно. Освен професионализъм, умения и опит, адвокатът трябва да притежава и специфичен подход и разбиране. В тази област ние предлагаме високопрофесионална помощ от доверено лице.
Нашата кантора се отличава със значителен опит в семейното и наследствено право с международен елемент, когато едната или двете страни са чуждестранни граждани на ЕС или извън ЕС.