Интелектуална собственост

Предоставяме правно съдействие за защита на изобретения, марки, дизайни и обекти на авторско право. Ние консултираме дружества от различни отрасли по въпроси, свързани с марки и дизайн – проучване, регистрация, процесуална защита пред националните съдилища и на европейско и международно ниво.

Нашите услуги включват:

  • Лицензи;
  • Защита на авторски права;
  • Проучване и регистрация, , защита и продажба на търговски марки;
  • Защита на патенти;
  • Представителство пред Патентно ведомство на Република България и пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (Аликанте, Испания)