Сливания и Придобивания

Практиката ни включва представителство както от страна на прехвърлителя, така и от страна на приобретателя, които могат да бъдат частни клиенти, международни или многонационални организации. По-голямата част от нашите клиенти са устойчиви компании или предприемачи от Испания, Великобритания, Ирландия, САЩ.

Нашите услуги, свързани със сливания и придобивания, включват всички етапи на процеса:

Ние подготвяме прехвърлянето и изготвяме структурата. Консултираме нашите клиенти относно правната и регулаторна рамка на бизнеса, от който се интересуват. Предлагаме им възможности, така че да изберат най-подходящата за тях;

По желание на клиента подготвяме правен due diligence  – това подпомага клиента да разбере всички основни елементи на сделката, включително изискванията за корпоративно управление, аспектите на данъчното облагане, изискванията на местните и международните партньори.

Ние изготвяме договорната документация – правим подробно проучване на всички изисквания и подготвяме документите, отговарящи на тях;

Присъстваме при приключването на сделката и предоставяме правна подкрепа до нейния финален етап – следим валидното и безспорно прехвърляне на дружеството, плащането, промените в управителните органи и др.

Често се случва след завършване на прехвърлянето да бъдем помолени да продължим да предоставяме правна помощ и подкрепа на новия собственик, за да го подкрепим във връзка с новата му инвестиция.