Sorry, this entry is only available in Български. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На 15.10.2020г в Народното събрание е постъпил законопроект от Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се прави предложение срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел да бъде удължен до 31.12.2022г.

Целта на направеното предложение е предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка.

Към 31 май 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, са пререгистрирани едва 14 506 юридически лица с нестопанска цел, като по предварителни данни се очаква  между 30 000 – 35 000 юридически лица с нестопанска цел да се пререгистрират.

Мотивите на вносителя са, че ако понастоящем предвиденият краен срок за подаване на заявленията за пререгистрация не бъде удължен, това би довело до ситуация, в която огромна част от юридическите лица с нестопанска цел не биха изпълнили изискванията на Закона и биха съществували в латентно състояние, тъй като няма да са вписани в регистъра, воден от Агенцията по вписванията, но няма и да бъдат заличени. В допълнение се отчита, че подаването на прекомерно голям брой заявления за пререгистрация, съчетано с големия брой регулярно постъпващи заявления в края на календарната 2020 г., съществено би затруднило и работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и би поставило в риск спазването на установения в чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел срок.