Образование

Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България (2003)

Правоспособен адвокат, член на Софийска адвокатска колегия (2009)

Официално езиково училище – испански, образователен отдел- Община Мадрид, 2001-2005

Член  на Софийска адвокатска колегия от 2009г.

Испаноговорящ адвокат, препоръчван от Испанското посолство в България.

Области на практика- чуждестранни инвестиции, правно обслужване в областта на търговско, корпоративно и трудово право,  преструктурирания на търговски дружества, правно обслужване на акционерни дружества, международно семейно и наследствено право, недвижими имоти, процесуално представителство по граждански и административни дела.

Езици– испански, английски