Образование

 • Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България(2005г).
 • Специализация в Института за Продължаване на Образованието, Университет Кеймбридж; Диплома по Английско право и Право на Европейския съюз(2009г.).
 • Диплома от Института по човешки права на жените(2013г.)

Членства

 • Правоспособен адвокат, член на адвокатска колегия-Ловеч. (2009г.)

Области на практика

 • Правни съвети и представителство пред държавните и арбитражни съдилища в областта на Вещното и Търговското право;
 • Правен статут на чужденци;
 • Семейно и  международно семейно право;
 • Права на човека;
 • Защита на личните данни;
 • Дискриминация;
 • Изготвяне на молби и представителство пред Европейския Съд за Правата на Човека в Страбург.

Чужди Езици

 • Английски
 • Словашки