Обнародвани са промените в ЗДДС – 9%  ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 01 Юли 2020

Обнародвани са промените в ЗДДС – 9%  ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 01 Юли 2020

25th 2020 Comments Off on Обнародвани са промените в ЗДДС – 9%  ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 01 Юли 2020

В брой 55 от 19.06.2020г на ДВ бе обнародван ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, с който се […]

Read more ›
Как се изпълнява решение на чуждестранен арбитражен съд в България?
Разполагате с решение на арбитражен съд със седалище в чужбина, срещу длъжник- компания или физическо лице в България, и търсите [...] Read more ›
Новият единен портал на Имотния и Търговския регистър е вече факт

http://portal.registryagency.bg е новият единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който е […]

Read more ›
COVID-19 и GDPR

Отвори ли COVID-19 кутията на Пандора при защитата на личните данни?              „Кутията на Пандора“ е ключов елемент в гръцките […]

Read more ›
Въвеждане на непълно работно време

Ситуацията на извънредно положение изправи много работодатели пред трудни решения да оптимизират работния процес. Спада в обема на работата, който […]

Read more ›

« Previous Page